školajarov

BESEDA S POSLANKYNÍ MARKÉTOU ADAMOVOU

      Dne 31. 10. 2016 naší školu navštívila poslankyně Parlamentu ČR Ing. Markéta Adamová. Na programu měla besedu s žáky školy, prohlídku prostor pro odborný výcvik stavebních oborů a na závěr také setkání s představiteli některých řemeslných cechů sídlících v areálu školy. Hlavním tématem besedy se žáky byl průběh legislativního procesu. Někteří žáci učebního, maturitního i nástavbového studia si mohli osobně vyzkoušet, jak celý legislativní proces schvalování zákonů v parlamentu probíhá. Sami vznesli návrhy zákonů, pak o nich hlasovali a připomínkovali je, naprosto stejně jako tento postup probíhá v poslanecké sněmovně. Jeden z jimi navržených zákonů by postoupil dále do senátu a druhý navržený zákon nakonec sami neschválili. Žáci si tak mohli sami vyzkoušet práci poslanců.

      V průběhu prohlídky prostor pro odborný výcvik stavebních oborů paní poslankyně ocenila především úroveň technického vybavení školy a dále také rozsah a kvalitu školou poskytovaného vzdělávání.

      Na závěrečném setkání s vedením školy a s představiteli řemeslných cechů byly diskutovány otázky týkající se problematiky odborného vzdělávání, možnosti uplatnění absolventů učebních oborů a především v současné době aktuální proces přípravy mistrovských zkoušek.

 

 Untitled Document

Slavnostní předání
výučních listů

Sparťanská pětka

Rekvalifikační kurz
FLORISTA

Dendrologická zahrada
v červnu

Mladý zahrádkář

Rostlinolékařství

Debata s Michelem
Rozsypalem

Zahradníci na Moravě

Soutěž
školních časopisů

Zahradníci vysazovali
záhony před muzeem

 

archiv článků