školajarov

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ANGLIE

Již 7. rok je naší školou pořádán s přispěním grantu hl. m. Prahy zájezd do Anglie, kde hlavním bodem programu je návštěva partnerské školy Harrow High School v Londýně. V letošním roce se zájezdu zúčastnilo 21 žáků z různých oborů. Cestovali jsme Německem, Belgií, Francií, trajektem jsme pokračovali do Oxfordu, kde jsme strávili celý den. Další den jsme odjeli na poloostrov Anglesey a lodí jsme přejeli na PUFFIN Island. 4. den jsme navštívili lázeňské městečko LLANDUDNO pak jsme pokračovali na prohlídku nejmenšího domu v Convy. Odpoledne jsme strávili v Liverpoolu a tady si žáci mohli prohlédnout fotbalový stadion a zajímavé části města. 5. den jsme jeli historickým vláčkem na horu Snowdon ve Walesu. Cestu zpět jsme absolvovali pěšky a žáci byli uchváceni pohledem na krásu malebné přírody. Odpoledne jsme navštívili Chester. Poslední den jsme strávili v Londýně, dopoledne jsme byli ve škole v Harrow, kde se naši žáci zúčastnili vyučování, prohlédli si školu a nakonec besedovali v anglické knihovně se svými anglickými vrstevníky. Vyměnili si emailové adresy a navázali nová přátelství. Odpoledne jsme přejeli metrem do centra, kde jsme si prohlédli tradiční památky jako Buckinghamský palác, Houses of parliament, Sky Garden, Trafalgar Square, Tower Bridge, London Eye. Žáci bydleli v rodinách, kde měli možnost poznat rodinný život a vyzkoušet si své znalosti v praxi. K základní konverzaci v hostitelských rodinách jejich znalosti byly dostačující a to jim dodalo chuť k dalšímu zlepšování anglického jazyka.

 

 Untitled Document

Slavnostní předání
výučních listů

Sparťanská pětka

Rekvalifikační kurz
FLORISTA

Dendrologická zahrada
v červnu

Mladý zahrádkář

Rostlinolékařství

Debata s Michelem
Rozsypalem

Zahradníci na Moravě

Soutěž
školních časopisů

Zahradníci vysazovali
záhony před muzeem

 

archiv článků