školajarov

NÁVŠTĚVA MINISTRA FINANCÍ

       Dne 2. 3. 2017 navštívil naši školu Ing. Andrej Babiš, 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí ČR. Návštěva pana ministra v naší škole měla několik bodů programu. Nejprve pan ministr absolvoval debatu se žáky naší školy, přičemž zodpovídal dotazy nejen z oblasti státních financí a fungování státní správy, ale i ze svého soukromí a svých zájmů. Následně proběhla prohlídka celého areálu školy, kdy největší zájem vyvolaly naše odborné dílny, které svou velikostí a vybavením sklidily od pana ministra skutečné uznání. Návštěva školy byla završena jednáním zástupců školy a odborných cechů s panem ministrem, kdy stěžejním tématem byla oblast středního odborného školství a uplatnitelnosti žáků a absolventů na otevřeném trhu práce. Jednání s panem ministrem se zúčastnil ředitel školy Mgr. Miloslav Janeček a jeho zástupci, dále pak Ing. Jaroslav Schön (prezident Společenstva kominíků ČR), p. Pavel Žatečka (generální sekretář Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR) a p. Pavel Rynda (prezident Cechu kamnářů ČR). Za zmínku také stojí skutečnost, že všechny uvedené odborné cechy a společenstva s naší školou aktivně spolupracují a mají v našem areálu svá sídla. Na závěr své návštěvy pan ministr vyslovil svou podporu odbornému vzdělávání a přesvědčení, že „zlaté české ručičky“ jsou stále platným pojmem.

 

 Untitled Document

Terénní cvičení
z SKT

Obhajoby
ročníkových prací

Dřevaři ve Finsku

Návštěva dětí
z Mateřské školy

Granty hl. m. Prahy

Sollertie
stavebních oborů

Máme nejlepší
obkladače v republice!

Soutěž o zlaté nůžky

Máme mistryně
ve florbalu!

Sekce
mladých zahradníků

archiv článků