školajarov

 

 

 

 

škola Jarov

BOTANICKÉ DRUŽENÍ 2016

      Ve dnech 23. – 24. 8. 2016 se v naší škole konala akce se zajímavým názvem „Botanické družení 2016“, což je setkání zástupců botanických zahrad z celé České republiky.

      V letošním roce se stala hostitelem a pořadatelem tohoto setkání Botanická zahrada sídlící na adrese Praha 9, Pod Táborem 17, která patří Střední odborné škole stavební a zahradnické, Praha 9, Učňovská 1. Botanická družení se konají každoročně v některé z botanických zahrad sdružených v Unii botanických zahrad ČR. Unie botanických zahrad ČR byla založena v roce 2005 a v současné době má celkem 35 členů. Každoroční setkání zástupců botanických zahrad slouží k setkávání odborných pracovníků, předávání zkušeností, informací a vzájemnému poznávání. Pro botanické zahrady z celé ČR se jedná o velice významnou událost.

      Na programu letošního „botanického družení“ je mimo podrobného seznámení se s hostitelskou zahradou také řada odborných seminářů (např. na téma systém zeleně v Praze, chemická a biologická ochrana v Bz, využití růží v Bz apod.) a také exkurze do CHKO Český kras. Uskutečnila se také valná hromada Unie botanických zahrad ČR, při které proběhla volba nového prezidenta UBZ ČR.

      Záštitu letošní akci poskytly Ing. Mgr. Irena Ropková, radní hlavního města Prahy pro oblast školství a evropských fondů a RNDr. Jana Plamínková, radní hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí, infrastruktury a technické vybavenosti.

 

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků