školajarov

Exkurze do firmy LAUFEN.cz Bechyně

    V úterý 17. 3. 2015 se uskutečnila pro žáky učebního oboru Instalatér a studijního oboru Technická zařízení budov odborná exkurze do provozu na výrobu sanitární keramiky firmy LAUFEN.cz Bechyně.

    Naši žáci byli nejdříve seznámeni s historií podniku, která sahá až do roku 1961. Byla zmíněno spojení původního závodu s logem JIKA s AG LAUFEN. Následoval popis výroby od přípravny hmot a glazur až po balení. Poté se početná skupina 41 našich žáků z bezpečnostních důvodů rozdělila na skupiny a začala prohlídka vlastního provozu. Žáci prošli a viděli jak výrobu odléváním do sádrových forem, tak výrobu tlakovým litím do plastových forem, kterou provádí robot. Dále jsme procházeli částí sušení přirozeného i umělého, kontroly a nanášení glazury ručním stříkáním nebo glazovacími automaty. Viděli jsme proces vypalování v tunelových pecích i v pecích komorových. Následovala výstupní kontrola a třídění produkce. Zastavili jsme se také u zkušebny, která kontroluje namátkou kvalitu výrobků.

    Tato exkurze byla umožněno díky grantové podpoře hl. m. Prahy v rámci programu Podpora odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy v letech 2014 – 2017.

    Všichni účastníci pak hodnotí exkurzi jako užitečnou a zajímavou, především ve vztahu ke své odbornosti.

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků