školajarov

EXKURZE VE FIRMĚ BOSCH TERMOTECHNIKA

Naši žáci oboru Instalatér se zúčastnili odborné prezentace firmy Bosch. Bosch Termotechnika patří mezi největší výrobce techniky pro vytápění a ohřev vody na světě. Firma představila nabídku jak pro současné žáky, tak i pro budoucí absolventy, například: možnost absolvovat povinnou praxi s certifikátem, poznat výrobky tepelné techniky Bosch Termotechnika, získat odbornou přípravu pro budoucí zaměstnání, možnost zúčastnit se technických školení a seminářů či setkávat se s profesionály v daném řemesle.

Kromě oboru Termotechniky se firma Bosch zabývá vývojem a výrobou produktů, jako jsou elektrická auta, elektrická kola, tepelná čerpadla, plynové kotle, elektrické kotle na tuhá paliva a mnoho dalších. To vše především s cílem snižovat spotřebu energie.

Firma poskytuje školení servisních techniků a žáci tak měli možnost pod vedením instruktorů provést demontáž a montáž plynových kondenzačních kotlů, podobně jako tomu je při pravidelné údržbě.

Součástí programu bylo též představení firmy ze strany personálního oddělení, kde si žáci vyzkoušeli, jak probíhá nábor nových pracovníků. Pod vedením mladých personalistek poznali, jak vypadá pracovní pohovor, jak si správně sestavit životopis a žádat o pracovní pozici. Následně jim byla poskytnuta zpětná vazba a rady, co je v životopise vhodné uvést a čemu je lepší se vyhnout.

 Untitled Document

Florbalová liga

Mikulášská trefa

Sadovnický projekt

Flora Pragensis

Advent ve Ctěnicích

Střechařská konference

Kominíci opět
v Mühlbachu

Terezín

Čistírna odpadních vod

Florbalová liga dívek

Advent 2018

Celorepublikové finále
soutěže oboru instalatér

 

archiv článků