školajarov
Untitled Document
ŠKOLNÍ BOTANICKÁ ZAHRADA

Areál botanické zahrady, který se nachází na adrese PRAHA 9, POD TÁBOREM 17 , slouží pro výuku odborné praxe a odborného výcviku zahradnických oborů. Na území historického parku, založeného v roce 1920, provozujeme školní botanickou zahradu a tropické skleníky. Dále se zde nachází provozní zahrada s hospodářskými skleníky, kde se zabýváme pěstováním tržních rostlin dle zahradnických technologií.


OTEVÍRACÍ DOBA:   květen – září: 09:00 – 18:00 hod. denně; říjen – duben: 09:00 – 17:00 hod. pouze v pracovní dny
Untitled Document

Zahradnická škola v Praze byla založena v roce 1909. Původně sídlila na Královských Vinohradech v nevyhovujících prostorách. V roce 1947 došlo rozhodnutím tehdejšího NVP k jejímu přestěhování do současného objektu v Praze 9 – Malešicích. Její původní zaměření bylo na výchovu učňů oboru Zahradník. V roce 1994 byl otevřen i maturitní obor Zahradnictví a nástavbové studium oboru Zahradnictví. Pravidelně jsou otevírány i ročníky dálkového studia oboru Zahradnictví. V roce 1998 byla škola sloučena se stavebním učilištěm a stala se součástí dnešní Střední odborné školy Jarov.

Odloučené pracoviště školy Pod Táborem 17, Praha 9 slouží k výuce odborné praxe a odborného výcviku zahradnických oborů. Současně zde však probíhá i odborný výcvik žáků stavebních oborů, kteří zde v průběhu školního roku pracují na různých drobných opravách (instalatéři, zedníci a podobně). Na odloučeném pracovišti je umístěna školní botanická zahrada a provozní zahrada školy.

Školní botanická zahrada se rozprostírá na území historického parku, založeného kolem r. 1920 známým pražským zahradním architektem Františkem Thomayerem (bratr známého lékaře). Její součástí jsou skleníky na svahu kopce Tábor, které pocházejí ze stejné doby. V minulosti byly již 1x opravovány. Dnes jsou v havarijním stavu (sesuv po svahu, koroze konstrukce, netěsnosti pláště) a mají nevyhovující energetický audit. Uvažuje se o výstavbě nových skleníků na jiném místě. Zahrada soustřeďuje rostlinné sbírky nutné pro výuku žáků a zajišťuje jejich demonstraci. Současně je otevřena pro veřejnost a je navštěvována širokou laickou, ale i odbornou veřejností. Pořádají se zde pravidelné výstavy a prezentace prací žáků, které navštěvují především žáci základních škol a další pražská veřejnost. Školní botanická zahrada shromažďuje více jak 5000 taxonů rostlin. Je členem Unie botanických zahrad ČR a spolupracuje s řadou botanických zahrad v republice i ve světě.

V roce 2008 byl úspěšně realizován projekt EU JPD-2 „ BOTANICKÁ ZAHRADA SOŠ V PRAZE 9 - REVITALIZACE ÚZEMÍ A ODSTRANĚNÍ EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ " , jehož cílem bylo odstranění ropných sedimentů z rybníka a potoka Malé Rokytky po ropné havárii v 70. letech. Dále byly odstraněny 2 stavby typu TESKO, které obsahovaly příčky z azbestových desek. V lesoparku byla odstraněna „černá skládka“ a opraven historický most. Současně byla vybudována retenční nádrž na zachycování dešťové vody z nového skleníku, která slouží k závlaze rostlin.

Nový skleník byl stavebně dokončen v roce 2011, do plného provozu byl předáván postupně v roce 2012. Jedná se o moderní stavbu technicky i technologicky vybavenou na úrovni současné nejmodernější skleníkové techniky. Skleník slouží především k výuce žáků školy a to nejen z pěstitelského ale i z technického hlediska.

Provozní zahrada se zabývá pěstováním tržních rostlin dle zahradnických technologií. Každoročně produkuje letničky k výsadbám, řezané květiny a okrasné dřeviny. Jedná se o produktivní práci žáků v hodnotě téměř 3 000 000,- Kč. Provozní zahrada dodává své výrobky do pražských velkoobchodů a drobným obchodníkům. Současně provádí realizace výsadbových prací v pražských zahradách, zajišťuje výzdoby úřadů. Její součástí je i školní vazárna, která zpracovává vazbový materiál k různým příležitostem – výzdoby, rauty, svatební kytice a podobně. Na všech těchto úkolech se podílejí žáci školy a získávají tak kvalitní praxi pro své budoucí uplatnění. Součástí provozní zahrady je prodejna květin.

Budoucí uplatnění žáků je velmi rozmanité. Řada jich odchází ke studiu na vysokých školách, především zahradnického nebo zemědělského typu. Ostatní se uplatňují v zahradnických obchodech a obchodních centrech. Chlapci odcházejí především do realizačních firem, které zakládají parkové a zahradní úpravy. Dívky se většinou uplatňují v květinářských prodejnách, při údržbě interiérů firem, hotelů, diplomatických úřadů a podobně. Mnozí naši absolventi jsou již úspěšnými podnikateli. Se vzrůstajícím trendem péče o životní prostředí narůstá i potřeba dobře vyškolených zahradníků a tím narůstají i možnosti jejich uplatnění.