školajarov

 

 

 

 

škola Jarov
SOUTĚŽ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ UČŇŮ

Obor pokrývač 21. ročník
„MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ “

Obor klempíř 21. ročník
„MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ“

Obor kominík 7. ročník
„MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY“

Soutěže jsou zařazeny do projektu „ČESKÉ RUČIČKY“

Ve dnech 25. 4. 2018 až 27. 4. 2018 se naši žáci oboru pokrývač, klempíř a kominík zúčastnili MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY v Brně na 23. MEZINÁRODNÍM STAVEBNÍM VELETRHU BRNO IBF.

Soutěž pokrývačů a tesařů vyhlásil CECH KPT ČR. Soutěž kominíků vyhlásilo MORAVSKÉ KOMINICKÉ SPOLEČENSTVO.

Účast našich žáků oboru pokrývač Filipa Zapletala a Michala Křivana pod vedením učitele odborného výcviku Ivana Havránka, žáků oboru klempíř Milana Antoše a Jiřího Lustika pod vedením učitele odborného výcviku Ondřeje Jirků a žáků oboru kominík Ladislava Hrachovce a Martina Sedlačíka pod vedením učitele odborného výcviku Pavla Štafka, byla velice přínosná. Ze soutěže si přivezli především mnoho zkušeností, kontaktů a při vzájemném měření sil v nových metodách a technologiích v daných oborech i porovnání svých znalostí a dovedností.

Náš pokrývačský tým Filip Zapletal a Michal Křivan dosáhl velkého úspěchu a skončil na výborném 2. místě, když vítězství jim uniklo pouze o několik málo bodů. Klempíři a kominíci na stupeň vítězů sice nedosáhli, ale ve velmi silné konkurenci těch nejlepších z nejlepších v rámci celé České republiky, Slovenské republiky a Maďarska, svým umístění těsně za stupínkem vítězů rozhodně ostudu naší škole neudělali.

Všem za výbornou reprezentaci naší školy všem moc děkujeme.

 

 Untitled Document

Soutěž
školních časopisů

Zahradníci vysazovali
záhony před muzeem

Floristická
soutěž ČZS

SOŠ Jarov
vítěz Sportovní ligy
středních škol

Sollertia 2019

Stavaři a zahradníci
se v Evropě neztratí

Vodácký kurz

Dobročinný bazar

Primátor otevřel
náš nový most

 

archiv článků