školajarov

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Naší škole se dostalo významného uznání za vysokou úroveň odborné přípravy žáků zahradnických oborů a současně za mnohaletou tradici středního odborného vzdělávání v zahradnických oborech. Hlavní město Praha nominovalo naši školu do širokého komisionálního výběru Center odborné přípravy pod patronací Ministerstva zemědělství ČR. Na základě řady kritérií došlo k výběru naší školy a k jejímu následnému jmenování Centrem odborné přípravy, a to přímo od ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc. Uvedené umožňuje mimo vysoké prestiže tohoto ocenění naší škole účastnit se národního dotačního programu pro Centra odborné přípravy. V tomto národním dotačním programu může naše škola získat finanční podporu na učební pomůcky, technologie a stroje v celkové částce až 1.666.000,- Kč za kalendářní rok, přičemž tato podpora je již nyní plánována každoročně na období let 2019 až 2021. Naše škola si udělení tohoto ocenění velmi váží a již nyní plánujeme využití dotační podpory.

 

 Untitled Document

Soutěž tesařů Jaroměř

Učeň instalatér 2019

Klempířská soutěž

Centrum
odborné přípravy

Florbalová liga

Mikulášská trefa

Sadovnický projekt

Flora Pragensis

Advent ve Ctěnicích

Střechařská konference

Kominíci opět
v Mühlbachu

Terezín

 

archiv článků