školajarov

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Naší škole se dostalo významného uznání za vysokou úroveň odborné přípravy žáků zahradnických oborů a současně za mnohaletou tradici středního odborného vzdělávání v zahradnických oborech. Hlavní město Praha nominovalo naši školu do širokého komisionálního výběru Center odborné přípravy pod patronací Ministerstva zemědělství ČR. Na základě řady kritérií došlo k výběru naší školy a k jejímu následnému jmenování Centrem odborné přípravy, a to přímo od ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc. Uvedené umožňuje mimo vysoké prestiže tohoto ocenění naší škole účastnit se národního dotačního programu pro Centra odborné přípravy. V tomto národním dotačním programu může naše škola získat finanční podporu na učební pomůcky, technologie a stroje v celkové částce až 1.666.000,- Kč za kalendářní rok, přičemž tato podpora je již nyní plánována každoročně na období let 2019 až 2021. Naše škola si udělení tohoto ocenění velmi váží a již nyní plánujeme využití dotační podpory.

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků