školajarov

Exkurze do Ústřední čistírny odpadních vod

    V pondělí 23. 2. 2015 se uskutečnila exkurze našich žáků do ÚČOV pro Prahu, která se nachází na Císařském ostrově v Bubenči a má rozlohu asi 20 ha.

    Po informaci o historii, současnosti a budoucnosti ČOV byla žákům podrobněji popsána technologie čištění ve školící místnosti. Pak už následovala prohlídka vlastního provozu. Ta začala u čerpací stanice a nátokové komory do mechanické části čistírny, kde žáci dostali představu o množství a znečištění přitékané odpadní vody. Po prohlídce další etapy - biologického čištění žáci v odtokovém a měrném objektu viděli přečištěnou vodu a mohli porovnat kvalitu čištění. Od výustního objektu, kde se vyčištěná voda vrací do Vltavy, exkurze pokračovala do části zabývající se kalovým hospodářstvím, vznikem a využitím bioplynu.

    Během komentované prohlídky byly průběžně podávány informace o likvidaci všech odloučených nečistot – štěrku, písku, odstředěného kalu.

    Žáci se dozvěděli i o likvidaci odpadních vod ze žump, septiků, kterou zajišťuje také tato čistírna.

 

 Untitled Document

Soutěž
školních časopisů

Zahradníci vysazovali
záhony před muzeem

Floristická
soutěž ČZS

SOŠ Jarov
vítěz Sportovní ligy
středních škol

Sollertia 2019

Stavaři a zahradníci
se v Evropě neztratí

Vodácký kurz

Dobročinný bazar

Primátor otevřel
náš nový most

 

archiv článků