školajarov

Exkurze do Ústřední čistírny odpadních vod

    V pondělí 23. 2. 2015 se uskutečnila exkurze našich žáků do ÚČOV pro Prahu, která se nachází na Císařském ostrově v Bubenči a má rozlohu asi 20 ha.

    Po informaci o historii, současnosti a budoucnosti ČOV byla žákům podrobněji popsána technologie čištění ve školící místnosti. Pak už následovala prohlídka vlastního provozu. Ta začala u čerpací stanice a nátokové komory do mechanické části čistírny, kde žáci dostali představu o množství a znečištění přitékané odpadní vody. Po prohlídce další etapy - biologického čištění žáci v odtokovém a měrném objektu viděli přečištěnou vodu a mohli porovnat kvalitu čištění. Od výustního objektu, kde se vyčištěná voda vrací do Vltavy, exkurze pokračovala do části zabývající se kalovým hospodářstvím, vznikem a využitím bioplynu.

    Během komentované prohlídky byly průběžně podávány informace o likvidaci všech odloučených nečistot – štěrku, písku, odstředěného kalu.

    Žáci se dozvěděli i o likvidaci odpadních vod ze žump, septiků, kterou zajišťuje také tato čistírna.

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků