školajarov

EXKURZE ČOV MĚLNÍK A RECYKLAČNÍ LINKA PLASTŮ SLANÝ

Dne 9. 3. 2017 žáci tříd 2AZ a 1DST navštívili ČOV Mělník a recyklační linku plastů ve Slaném .

ČOV Mělník je mechanicko – biologická čistírna odpadních vod. Při mechanickém čištění se nejprve odstraňují hrubé nerozpuštěné pevné látky, poté se odstraní větší plovoucí nečistoty. Navazují jemné česle, lapák štěrku a písku. Posledním zařízením pro mechanické čištění je usazovací nádrž.

Biologické čištění probíhá v aktivačních nádržích pomocí mikroorganizmů – aktivovaného kalu. Ten z vody odstraní značné množství organického znečištění i sloučenin dusíku a fosforu. Vyčištěná voda pak odtéká do recipientu – vodního toku.

Prohlídka ČOV byla pro žáky zajímavá, výklad byl podán velice srozumitelně.

Na recyklační lince se žáci seznámili s přetvořením vytříděných plastů v regranulát. K nejběžnějším takto recyklovaným plastům patří polyetylén, polypropylén a polystyrén. Dozvěděli se, že 80% vnitřního vybavení auta je vyrobeno právě z regranulátu, že se dále využívá při výrobě např. různých druhů pytlů, kompostérů, zatravňovací dlažby a že má využití i v textilním průmyslu.

Také tato exkurze byla velice poučná a žáci si uvědomili význam a smysl třídění odpadu.

 

 Untitled Document

Flora Pragensis

Advent ve Ctěnicích

Střechařská konference

Kominíci opět
v Mühlbachu

Terezín

Čistírna odpadních vod

Florbalová liga dívek

Advent 2018

Celorepublikové finále
soutěže oboru instalatér

Partnerská škola
z Hamburku u nás

Návštěva
z Praktické školy

 

archiv článků