školajarov

EXKURZE ČOV MĚLNÍK A RECYKLAČNÍ LINKA PLASTŮ SLANÝ

Dne 9. 3. 2017 žáci tříd 2AZ a 1DST navštívili ČOV Mělník a recyklační linku plastů ve Slaném .

ČOV Mělník je mechanicko – biologická čistírna odpadních vod. Při mechanickém čištění se nejprve odstraňují hrubé nerozpuštěné pevné látky, poté se odstraní větší plovoucí nečistoty. Navazují jemné česle, lapák štěrku a písku. Posledním zařízením pro mechanické čištění je usazovací nádrž.

Biologické čištění probíhá v aktivačních nádržích pomocí mikroorganizmů – aktivovaného kalu. Ten z vody odstraní značné množství organického znečištění i sloučenin dusíku a fosforu. Vyčištěná voda pak odtéká do recipientu – vodního toku.

Prohlídka ČOV byla pro žáky zajímavá, výklad byl podán velice srozumitelně.

Na recyklační lince se žáci seznámili s přetvořením vytříděných plastů v regranulát. K nejběžnějším takto recyklovaným plastům patří polyetylén, polypropylén a polystyrén. Dozvěděli se, že 80% vnitřního vybavení auta je vyrobeno právě z regranulátu, že se dále využívá při výrobě např. různých druhů pytlů, kompostérů, zatravňovací dlažby a že má využití i v textilním průmyslu.

Také tato exkurze byla velice poučná a žáci si uvědomili význam a smysl třídění odpadu.

 

 Untitled Document

Soutěž
školních časopisů

Zahradníci vysazovali
záhony před muzeem

Floristická
soutěž ČZS

SOŠ Jarov
vítěz Sportovní ligy
středních škol

Sollertia 2019

Stavaři a zahradníci
se v Evropě neztratí

Vodácký kurz

Dobročinný bazar

Primátor otevřel
náš nový most

 

archiv článků