školajarov

Advent ve Ctěnicích

       Již tradičně se naše škola zúčastnila akce Advent ve Ctěnicích, tentokrát o víkendu 6. a 7. prosince 2014. Pracoviště praxe zahrada přivezlo pro návštěvníky mnoho adventních věnců, domovních znamení, vánočních hvězd a svícnů, které po oba dva dny nabízelo návštěvníkům. Ing. Karla Šindelářová a Ing. Iva Hofmanová měly v pravidelných intervalech floristická vystoupení, kdy ukazovaly základní principy při vazbě vánočních kytic, svícnů a věnců, bonusem pro návštěvníky byla přízdoba lahve na Silvestra. Děkujeme všem pedagogickým pracovnicím školy, které se akce zúčastnily, jmenovitě Ing. Karle Šindelářové, Ing. Ivě Hofmanové, Ing. Naděždě Fúskové, paní Aleně Hrdinové, paní Margitě Brožové a paní Zuzaně Atanasové za zastřešení celé akce a samozřejmě také našim studentům, Patrikovi Mozrovi ze třidy 3.MgZ, Anně Gahlertové a Anežce Vostré ze třídy 2.CZ.

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků