školajarov

KVĚTINOVÝ JARMARK VE CTĚNICÍCH

Každoročně se naše škola účastní akce „Květinový jarmark“ ve Ctěnicích a nejinak tomu bylo i v tomto roce. V nádherném areálu Ctěnického zámku jsme strávili víkend 13. a 14. května. V sobotu připravila pro návštěvníky Ing. Karla Šindelářová ukázky svatební floristiky (v 11:00 a v 15:00 hodin), v neděli mohli návštěvníci načerpat inspiraci při osazování truhlíků s Ing. Zuzanou Švábenskou. Po celou dobu jarmarku jsme návštěvníkům na našem stánku nabízeli široký sortiment letniček a balkónových květin. Za zajištění prodeje ve Ctěnicích děkujeme paní Aleně Hrdinové a za přípravu prodejních výpěstků Ing. Lubici Vogalové. Velký dík patří také Ing. Karle Šindelářové, Ing. Naděždě Fúskové, žákům Lucii Svobodové (2.CZ) a Miroslavovi Zamrazilovi (3.MGD), největší poděkování však patří v první řadě Ing. Ivě Hofmanové za přípravu celé akce.

 

 Untitled Document

Flora Pragensis

Advent ve Ctěnicích

Střechařská konference

Kominíci opět
v Mühlbachu

Terezín

Čistírna odpadních vod

Florbalová liga dívek

Advent 2018

Celorepublikové finále
soutěže oboru instalatér

Partnerská škola
z Hamburku u nás

Návštěva
z Praktické školy

 

archiv článků