školajarov

KVĚTINOVÝ JARMARK VE CTĚNICÍCH

Každoročně se naše škola účastní akce „Květinový jarmark“ ve Ctěnicích a nejinak tomu bylo i v tomto roce. V nádherném areálu Ctěnického zámku jsme strávili víkend 13. a 14. května. V sobotu připravila pro návštěvníky Ing. Karla Šindelářová ukázky svatební floristiky (v 11:00 a v 15:00 hodin), v neděli mohli návštěvníci načerpat inspiraci při osazování truhlíků s Ing. Zuzanou Švábenskou. Po celou dobu jarmarku jsme návštěvníkům na našem stánku nabízeli široký sortiment letniček a balkónových květin. Za zajištění prodeje ve Ctěnicích děkujeme paní Aleně Hrdinové a za přípravu prodejních výpěstků Ing. Lubici Vogalové. Velký dík patří také Ing. Karle Šindelářové, Ing. Naděždě Fúskové, žákům Lucii Svobodové (2.CZ) a Miroslavovi Zamrazilovi (3.MGD), největší poděkování však patří v první řadě Ing. Ivě Hofmanové za přípravu celé akce.

 

 Untitled Document

Kominíci u primátora

Poprask, florbal dívky

Valná hromada
Cechu malířů

Střechy Praha

Lyžařský kurz OU

Workschop VELUX

Zedníci na SUSO 2019

Stavebnice MERKUR

Návštěva
malých kamarádů

Workshop – „TO DÁŠ!“

Abeceda řemeslníka

Soutěž tesařů Jaroměř

 

archiv článků