školajarov

DNY TŘÍDY
(Seznamovací kurzy prvních ročníků – září 2015)

      Již čtvrtým rokem na naší škole vždy v průběhu měsíce září probíhají adaptační dny pro žáky všech tříd prvních ročníků (letos jich je 15) pod názvem Den třídy 2015 .

      Pomocí seznamovacích aktivit a her založených na spolupráci a komunikaci je žákům usnadněn přechod ze ZŠ na školu střední. Veškeré aktivity jsou zaměřeny na poznání sebe sama, poznání spolužáků, vybudování kvalitního třídního kolektivu, navázání atmosféry spolupráce, důvěry a přátelských vztahů mezi jednotlivými žáky, mezi žáky a třídním učitelem, školním metodikem prevence i školním psychologem. Program je zaměřen na vytváření přátelské vazby, asertivních dovedností, zlepšení sebeovládání, nenásilného zvládání konfliktů, zvládnutí úzkosti a stresu.
      Předpokladem samozřejmě je, aby se pokud možno zúčastnila celá třída, tak aby nedošlo k vyčlenění některých jedinců už jen proto, že se akce nezúčastnili.
      S žáky pracoval zkušený tým ve složení školní metodičky prevence, školních psycholožek a jednotlivých třídních učitelů.

      Věříme, že i našim letošním novým žákům pomohly Dny třídy k rychlejšímu poznání nového prostředí.

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků