školajarov

DEN PRO ZDRAVÍ - PŘEDNÁŠKY

Ve středu 12. 4. 2017 absolvovaly třídy 1. MPP, 1. IA a 1. IB soubor přednášek v rámci Dnů pro zdraví. S PaedDr. Kristinou Novákovou se žáci naučili, jak postupovat v případě mimořádných událostí, jaké mohou být živelné pohromy (povodně, zemětřesení, aj.), s Bc. Tomášem Chaloupkou se měli možnost zamyslet nad tím, jak se starají o své zdraví, nejen dodržováním základních zásad, týkajících se nevhodnosti užívání návykových látek, ale i zdravé stravy, dodržování pitného režimu, aktivního přístupu k životu a nutnosti odpočinku, který má vliv na regeneraci celého organismu. Nakonec se žáci od Mgr. Marka Pavelky dozvěděli, jak správně postupovat v případech poskytnutí první pomoci, ujistili se, že v současnosti jsou pravidla poskytnutí první pomoci natolik jednoduchá, že ji může a dokonce musí (pokud nejde o ohrožení vlastního života) poskytnout každý dospělý, mladistvý i dítě, ale zároveň je třeba mít na paměti i ochranu vlastního zdraví i života. Děkujeme všem přednášejícím za přednášky, které byly nejen poučné, ale i zábavné, byly vedeny formou diskuze, která byla pro žáky značným přínosem.

 

 Untitled Document

Slavnostní předání
výučních listů

Sparťanská pětka

Rekvalifikační kurz
FLORISTA

Dendrologická zahrada
v červnu

Mladý zahrádkář

Rostlinolékařství

Debata s Michelem
Rozsypalem

Zahradníci na Moravě

Soutěž
školních časopisů

Zahradníci vysazovali
záhony před muzeem

 

archiv článků