školajarov

EKOLOGICKÁ EXKURZE

Dne 11. 4. 2019 se třídy 3AZ, 3CZB a 2N obor zahradnictví a zahradník vypravily na ekologickou exkurzi.

Tentokrát jsme navštívili tři provozovny v Příbrami. Jednalo se o RECIFU, firmu AMT a ČOV.

RECIFA se zaměřuje na separaci a recyklaci druhotných surovin, především papíru a plastů.

Firma AMT je zaměřená na zpracování skleněného odpadu a jeho znovuuvedení do oběhu ve sklárnách.

Nakonec jsme navštívili ČOV. Čistička využívá pro čištění odpadní vody kombinaci mechanických, biologických a fyzikálně-chemických procesů. Vyčištěná voda odtéká do Příbramského potoka.

Exkurze vede k zamyšlení, jak nakládáme s různými druhy odpadů a jak hospodaříme s vodou.

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků