školajarov

FLORISTICKÁ SOUTĚŽ ČZS

V pátek 31. 5. 2019 měla naše škola tu čest hostit české zemské kolo floristické soutěže Českého zahrádkářského svazu, které je posledním stupínkem finále, které se bude konat v Lysé nad Labem 19. července 2019. Moravské kolo proběhlo 30. května v Prostějově. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích, a to, žáci (pro základní školy), junioři (pro střední školy), senioři (podmínkou je, aby byl účastník členem ČZS, a zároveň nesmí být profesionálem, věková hranice je stanovena od 20 let výše). Samotná soutěž začala v 10:00 hodin, prvních 15 minut patřilo nezbytným instrukcím a poté již měli soutěžící dvě hodiny čistého času na uvázání kytice a zhotovení vypichované misky. Za naši školu soutěžili v kategorii „JUNIOR“ Eliška Vaníčková z prvního ročníku nástavbového denního studia a Filip Hrouda ze třídy 1.CZ. Elišce se podařilo, ve své kategorii, obsadit krásné první místo a zároveň byla v rámci její kategorie, vyhodnocena kytice jako nejzdařilejší. Děkujeme zástupcům ČZS za možnost stát se součástí této soutěže, dále Elišce a Filipovi za reprezentaci školy, Ing. Zuzaně Švábenské, Ing. Karle Šindelářové a Ing. Ivě Hofmanové za pomoc při přípravě soutěže. Dále patří obrovské poděkování Michaele Babůrkové, Ondřejovi Švecovi a Martinovi Latowskému, všichni tři ze třídy 2.CZ za zajištění celodenní organizace na velkém sále školy.

 

 

 Untitled Document

Soutěž
školních časopisů

Zahradníci vysazovali
záhony před muzeem

Floristická
soutěž ČZS

SOŠ Jarov
vítěz Sportovní ligy
středních škol

Sollertia 2019

Stavaři a zahradníci
se v Evropě neztratí

Vodácký kurz

Dobročinný bazar

Primátor otevřel
náš nový most

 

archiv článků