školajarov

FOR ARCH 2016

      V rámci stavebního veletrhu FOR ARCH 2016, který se konal ve dnech 20. 9. - 24. 9. 2016 v Praze Letňanech, naši žáci pod vedením učitelů odborného výcviku daných oborů prezentovali jednotlivá řemesla a naší školu. Např. na cvičném krovu předváděli pokládku střechy pálenou krytinou, včetně doplňků a oplechování. Tento předváděcí prostor byl součástí prezentace Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. Zájem odborníků i veřejnosti byl značný a našim žákům se dostalo pochvaly za jejich zručnost a odborné znalosti. Současně se na akci podíleli žáci učebního oboru sklenář, kteří předváděli různé techniky řezání a lepení skla, a to včetně užití skla jako moderního dekoračního umění a oboru klempíř, kteří převáděli mimo jiné i jak si zhotovit ze dvou malých plíšků funkční píšťalku.

      O všechna předváděná řemesla byl velký zájem a tak žáci úspěšně přispěli nejen k propagaci řemesel, ale i k reprezentaci naší školy, za což jim patří poděkování.

NA AKCI SE PODÍLELI :

Učební obor Tesař: UOV Jan Selichar a žáci

Učební orbo Klempíř: UOV Ondřej Jirků a žáci

Učební obor Pokrývač: UOV Ivan Havránek a žáci

Učební obor Sklenář: UOV Karel Švehla a žáci

 Untitled Document

Kominíci u primátora

Poprask, florbal dívky

Valná hromada
Cechu malířů

Střechy Praha

Lyžařský kurz OU

Workschop VELUX

Zedníci na SUSO 2019

Stavebnice MERKUR

Návštěva
malých kamarádů

Workshop – „TO DÁŠ!“

Abeceda řemeslníka

Soutěž tesařů Jaroměř

 

archiv článků