školajarov

Návštěva firmy GEBERIT s.r.o.

      Dne 16. 12. 2014 se v prezenčním a školícím centru firmy GEBERIT uskutečnila prezentace pro žáky 3. ročníku oboru TZB a 2. ročníku oboru instalatér.

      První teoretická část byla zaměřena na seznámení s prvky kanalizačních systémů – Geberit PE, Geberit PE db 20, Geberit Pluvia. Byly popsány jednotlivé prvky, spoje, způsoby montáže, zajištění dilatace a zásady pro zajištění ochrany před vyplavením a ochranou před hlukem v kanalizaci. Žáci měli k dispozici ukázky produktů.

      Druhá část byla věnována samotné montáži systémů s představením všech přístrojů pro provedení všech typů spojů. Do školy jsme si odvezli produkty systémů a DVD, které přibližuje systémy – jejich funkci a montáž. S firmou byla domluvena další spolupráce.

 

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků