školajarov

OSVĚTOVÝ PROGRAM 2017

V rámci Komplexního programu primární prevence školy jsme navázali spolupráci s neziskovou organizací OSVĚTOVÁ BESEDA. Obsahem jejich besed jsou témata, týkající se zdravotní prevence a rovných příležitostí.

Ve třídách 3T, 2CZA a 1MPP byl vzdělávací program Rovnoprávnost není sprosté slovo, jehož cílem je poskytnout dospívajícím informace o tom, jak je u nás legislativně zajištěna rovnost všech lidí bez ohledu na jejich věk, pohlaví, národnost, etnický původ, sexuální orientaci atd. Především pak, jak je to s rovností v praxi.

Ve třídách 3MsA, 3MsB a 2T proběhl osvětový program Rakovina není náhoda . Žákům byly předány informace o tom, jak vznikají onkologická onemocnění a jaké jsou možnosti prevence. Teenageři jsou většinou přesvědčeni, že rakovina je nemoc starých lidí, takže jich samotných se netýká. Avšak to, zda v budoucnu onemocní, závisí do značné míry na jejich současném životním stylu.

 

 Untitled Document

Sparťanská pětka

Rekvalifikační kurz
FLORISTA

Dendrologická zahrada
v červnu

Mladý zahrádkář

Rostlinolékařství

Debata s Michelem
Rozsypalem

Zahradníci na Moravě

Soutěž
školních časopisů

Zahradníci vysazovali
záhony před muzeem

Floristická
soutěž ČZS

 

archiv článků