školajarov

Setkání malířů v Hlučíně

    Odborné učiliště a Praktická škola v Hlučíně pořádala ve dnech 18. - 20. května 2015 již IV. ročník setkání žáků učebního oboru Malířské a natěračské práce (Malíř-natěrač), tentokrát pod patronací Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, starosty města Mgr. Pavla Pascheka a sponzora firmy HET. Hlavním programem setkání byla prezentace jednotlivých škol v oboru malíř na Mírovém náměstí v Hlučíně.

    Žáci práce prováděli na sádrokartonových deskách, umístěných na stojanech pod stany. Z jedné strany vytvářeli obrazec a práce přesně zadané a z druhé strany svojí volnou tvorbu. Vše probíhalo jako na soutěžích a výsledné práce tomu i odpovídaly. Jediný rozdíl od soutěží byl v tom, že nedošlo k hodnocení žáků. Díky tomu byla úplně jiná atmosféra mezi žáky a učiteli. Žádné napětí, žádný stres a obavy ze špatného umístění. Tím se stala tato akce již po čtvrté zcela výjimečnou a ojedinělou.

    Rozhodujícím cílem setkání žáků bylo porovnání svých schopností, dovedností a výměna zkušeností. Akce se zúčastnilo deset dvoučlenných družstev z různých regionů naší republiky; přijeli i hosté ze Slovenska.

    Z naší školy se tohoto setkání zúčastnili žáci třetího ročníku Stanislav Chaloupka a Michal Koutenský v doprovodu vedoucího učitele odborného výcviku Josefa Čermáka.

    Nutno dodat, že všech deset dvoučlenných družstev velmi dobře uspělo. Žáci a žákyně na svých pracích jasně ukázali, že si do budoucna vybrali to pravé řemeslo a předvedli zdařilá díla, která obdivovalo mnoho návštěvníků.

    Velké poděkování patří pořádající škole za zcela profesionální zajištění tohoto setkání s nadstandartním zázemím. Zejména panu řediteli Mgr. Jindřichu Honzíkovi, VUOV Mgr. Karlu Balarinovi, učiteli OV Františku Kozákovi a firmě HET.

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků