školajarov

 

 

 

 

škola Jarov
Slavnostní imatrikulace v Obecním domě

       Každoročně se scházejí na počátku nového školního roku zástupci hlavního města Prahy s žáky prvních ročníků oborů s výučním listem. Nejinak tomu bylo i tento rok. Byli jsme pozváni 1. října od 11:00 hodin do Obecního domu na slavnostní akt předávání pamětních listů. Žáci učebních oborů „H“ a „E“ se v 9:00 hodin shromáždili před školou, aby odtud pokračovali se svými pedagogy a mistry odborného výcviku do Obecního domu. Zde je přivítali zástupci hlavního města, konkrétně Mgr. Lenka Němcová, ředitelka odboru školství, mládeže a sportu, dále Mgr. Patrik Nacher, zastupitel a předseda výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP a pan Roman Pommer, viceprezident Hospodářské komory a prezident Cechu obkladačů ČR. V průběhu slavnostního aktu vystoupili žáci ZUŠ Charlotty Masarykové a ZUŠ Voborského. Za naši školu převzali pamětní listy žáci 1. ročníku, třídy 1.IKZ, konkrétně Martin Sedlačík a David Zachariáš. Na akci panovala dobrá nálada a my pevně věříme, že se s našimi žáky prvních ročníků setkáme za tři roky u závěrečných zkoušek.

 

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků