školajarov

SLAVNOSTNÍ IMATRIKULACE V OBECNÍM DOMĚ

I v tomto roce byli žáci prvních ročníků učebních oborů „H“ a „E“ pozváni Magistrátem hl. města Prahy – Odborem školství a mládeže ke slavnostní imatrikulaci. Konala se 25. 9. 2017 v prostorách Obecního domu. Nejprve k žákům promluvil Ing. Patrik Nacher, předseda pro výchovu a vzdělávání ZHMP, poté následovala slova pana Romana Pommera, prezidenta Hospodářské komory hl. m. Prahy a zároveň prezidenta Cechu obkladačů ČR. Poté již proběhl samotný ceremoniál předání pamětních listů, které za naši školu převzali zástupci ze třídy 1.CMP. Bubenické vystoupení, které si pro žáky připravila Základní umělecká škola z Prahy 7 – Šimáčkova, konkrétně skupina Drum Line, sklidilo nejen od našich žáků obrovský aplaus. Věříme, že se za tři roky s našimi žáky prvních ročníků setkáme na slavnostním předávání výučních listů. Děkujeme všem žákům za vzorné chování, kterým reprezentovali školu.

 

 Untitled Document

Florbalová liga

Mikulášská trefa

Sadovnický projekt

Flora Pragensis

Advent ve Ctěnicích

Střechařská konference

Kominíci opět
v Mühlbachu

Terezín

Čistírna odpadních vod

Florbalová liga dívek

Advent 2018

Celorepublikové finále
soutěže oboru instalatér

 

archiv článků