školajarov

SLAVNOSTNÍ IMATRIKULACE V OBECNÍM DOMĚ

I v tomto roce byli žáci prvních ročníků učebních oborů „H“ a „E“ pozváni Magistrátem hl. města Prahy – Odborem školství a mládeže ke slavnostní imatrikulaci. Konala se 27. 9. 2018 v prostorách Obecního domu. Nejprve k žákům promluvila Ing. Mgr. Irena Ropková, radní hlavního města Prahy pro oblast školství a evropských fondů, poté následovala slova pana Romana Pommera, viceprezidenta Hospodářské komory ČR a zároveň prezidenta Cechu obkladačů ČR. Poté již proběhl samotný ceremoniál předání pamětních listů, které za naši školu převzali zástupci tříd 1.CZ a 1.KKK, jmenovitě slečna Tereza Žáková a pan Radek Hřebíček. Nově byly v tomto roce předávány tzv. Tovaryšské listy pro nejšikovnější absolventy oborů „H“ v uplynulém školním roce. Tyto listy dostali pouze dva pražští zástupci, jeden z nich, pan Tomáš Sirotek je absolventem naší školy v oboru Instalatér. Bubenické vystoupení, které si pro žáky připravila Základní umělecká škola z Prahy 7 – Šimáčkova, konkrétně skupina Drum Line, sklidilo nejen od našich žáků obrovský aplaus. Věříme, že se za tři roky s našimi žáky prvních ročníků setkáme na slavnostním předávání výučních listů. Děkujeme všem žákům za vzorné chování na akci a učitelům s mistry odborného výcviku za pedagogický doprovod.

 

 Untitled Document

Slavnostní předání
výučních listů

Sparťanská pětka

Rekvalifikační kurz
FLORISTA

Dendrologická zahrada
v červnu

Mladý zahrádkář

Rostlinolékařství

Debata s Michelem
Rozsypalem

Zahradníci na Moravě

Soutěž
školních časopisů

Zahradníci vysazovali
záhony před muzeem

 

archiv článků