školajarov

Vzdělávací exkurze IQLANDIA Liberec

Dne 6. 4. 2018 se uskutečnila vzdělávací exkurze do science centra iQLANDIA. Tento zábavně vzdělávací park navštívilo 15 vybraných žáků odborného učiliště a pedagogický doprovod.

iQLANDIA je vědecké centrum s deseti rozsáhlými interaktivními expozicemi a 4K planetáriem. Ve všech připravených expozicích si žáci zábavnou formou vylepšili nebo upevnili své znalosti v různých vědách a tím pádem i v rozličných školních předmětech. Někteří odvážlivci si i na vlastní kůži vyzkoušeli chemické a fyzikální experimenty.

Na závěr celé exkurze se uskutečnila návštěva 4K planetária, která byla velmi milým a klidným zakončením celého dne. Všichni účastníci si odnesli mnoho vzpomínek, ale rozhodně i nové znalosti, které nabyli nenásilnou a zábavnou formou.

 

 Untitled Document

Terénní cvičení
z SKT

Obhajoby
ročníkových prací

Dřevaři ve Finsku

Návštěva dětí
z Mateřské školy

Granty hl. m. Prahy

Sollertie
stavebních oborů

Máme nejlepší
obkladače v republice!

Soutěž o zlaté nůžky

Máme mistryně
ve florbalu!

Sekce
mladých zahradníků

archiv článků