školajarov

Jarmark řemesel 2014

       Ve dnech 27. 11. – 28. 11. 2014 se naše škola zúčastnila akce Jarmark řemesel ve Střední škole COPTH na Praze 9. Celá akce byla pojatá jako přehlídka učebních oborů středních škol na území hlavního města Prahy. Naše škola byla reprezentována učebním oborem Truhlář. Na našem výstavním stánku byla řada výrobků našich žáků, které svědčí o vysokém standardu odborné přípravy v naší škole. Velkým lákadlem se stala velká šachovnice včetně hracích figur, díky níž došlo i k několika přátelským měřením sil ze strany návštěvníků jarmarku. Naši školu reprezentoval UOV Jan Kořínek a vybraní žáci učebního oboru Truhlář. Všem patří naše poděkování.

 

 

 

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků