školajarov

 

 

 

 

škola Jarov
Školení ve firmě JUNKERS

      Ve dnech 15. 4. a 16. 4. 2015 proběhlo školení žáků oboru instalatér a TZB ve školicím středisku zastoupení společnosti JUNKERS v Praze 4 – Hodkovičkách.

      Po krátkém úvodu, během kterého byli žáci seznámeni se vznikem a historií firmy, následovala teoretická a praktická část školení.

      Teoretická část se konala v učebně střediska a přednášející během ní seznámili žáky se spotřebiči na ohřev vody, vytápění, představili novinky firmy a vzájemnou kombinaci techniky.

      V praktické části měli žáci možnost cvičně rozebrat několik jednotlivých nepřipojených spotřebičů na součástky a znovu je sestavit.

      Všechny kotle a spotřebiče si mohli otestovat v plném provozu na zkušebních stolicích.

      V obou částech školení byl kladen velký důraz na bezpečný odvod spalin a následně byl předveden způsob měření.

      S pracovníky školicího střediska bylo dohodnuto pokračování spolupráce.

 

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků