školajarov

PILOTÁŽ JZZZ NA PC

      Ve dnech 2. 3. a 3. 3. 2016 proběhla na naší škole pilotáž realizace písemné zkoušky na počítači dle Jednotného zadání závěrečných zkoušek. Ověřování se uskutečnilo v rámci projektu Nová závěrečná zkouška 2 pod záštitou Národního ústavu pro vzdělávání. Naše škola je již od počátku spuštění Jednotného zadání závěrečných zkoušek pro učební obory do projektu aktivně zapojena. V uvedených termínech dostali vybraní žáci 3. ročníků učebních oborů Instalatér a Zednické práce možnost, vyzkoušet si v rámci pilotáže písemnou část závěrečné zkoušky, přičemž celá tato práce probíhala formou elektronického zpracování na PC. Pilotáž nám ukázala, že po technické stránce naše škola realizaci písemných prací na PC v budoucnu zvládne, nezbývá tedy než držet palce našim absolventům, aby si se všemi otázkami poradili :) .

 

 

 

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků