školajarov

Vzpomínkový večer v Zrcadlové kapli Klementina

      Na základě pozvání se žákyně a žáci naší školy ubytovaní v DM zúčastnili VZPOMÍNKOVÉHO VEČERA u příležitosti 146. výročí narozen í Lidického mučedníka faráře JOSEFA ŠTEMBERKY. Tento večer se konal 4. 2. 2015 od 18. hodin v Zrcadlové kapli pražského Klementina na Mariánském náměstí a hlavním pořadatelem byl Český svaz bojovníků za svobodu.

      Úvodní projev přednesl arcibiskup kardinál Dominik DUKA. O hrdinském činu faráře Štemberky promluvil ministr kultury Mgr. Daniel Herman. Následně byl promítnut dokument režiséra Jaroslava Hovorky z roku 2008 JOSEF ŠTENBERKA. P. Josef Štemberka byl posledním lidickým farářem. Byl u toho, když do osudu vesnice i zasáhl sled událostí po úspěšném atentátu na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha na přelomu května a června 1942. Přestože Josef Štemberka tušil určité nebezpečí, odmítl z vesnice odjet. V noci z 9. na 10. června byla obec včetně fary přepadena gestapem. Josefu Štemberkovi byla snad dokonce nabízena možnost, aby odešel. Třiasedmdesátiletý bělovlasý farář žijící třiatřicet let v Lidicích však nabídku nepřijal. Neexistuje sice jediný svědek, který by dovolil nahlédnout na poslední hodiny prožité ve stodole Horákova statku, kde byl s ostatními lidickými muži Josef Štemberka zavřený, je však velmi pravděpodobné, že i v této beznadějné chvíli dodával svým farníkům sílu, odvahu a víru. Ke zdi Horákova statku se P. Štemberka v roce 1942 postavil jako jeden z posledních.

 

 

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků