školajarov

 

 

 

 

škola Jarov
150 LET OD ZALOŽENÍ JEDNOTY KOMINÍKŮ V PRAZE

Naše škola byla přizvána k účasti na oslavách 150 let založení „JEDNOTY KOMINÍKŮ V PRAZE“, které se konaly dne 26. 5. 2018. Součástí oslav byla mše svatá v katedrále sv. Víta, slavnostní průvod kominíků Prahou a hlavní část oslav proběhla v překrásném prostředí pražské Kampy, kde vše bylo podbarvené skvěle připraveným kulturním programem, který vyvrcholil vystoupením „ANNY K“. Naší školu jako jedinou z celé republiky prezentovaly obory kominík, sklenář a klempíř.

O prezentaci naší školy byl velký zájem. Mnoho návštěvníků proto využilo příležitosti zeptat se na veškeré podrobnosti o řemeslech, které naše škola vyučuje. Také se na našem stánku zastavil americký podnikatel v oboru kominík pan Charles Koubek z Bostonu ve státě Massachusetts a ocenil náš systém výuky, který ho velmi zaujal.

Střední odborná škola Jarov je dlouhodobě lídrem odborného vzdělávání ve stavebních oborech v rámci pražského i středočeského regionu. Všem pracovníkům naší školy, kteří mají na prezentaci školy svůj podíl, patří velké poděkování.

 

KRÁTCE Z HISTORIE KOMINICKÉHO ŘEMESLA

První zmínky o kominících v českých zemích se objevují za vlády císaře Rudolfa II. Některá bádání ovšem ukazují, že ve středoevropském prostoru bylo možné kominíky potkat již konec 14. století.

Vývoji technologie staveb odpovídala i práce kominická. Postupem času se jejich zásadním posláním stala ochrana lidských sídel před požáry.

V roce 1750 přínos kominíků v boji s živlem ocenila i Marie Terezie. Ve svém „Majestátu" potvrdila artikule cechovního pořádku kominického v městech pražských a výslovně stanovila, že „pro zásluhy, které si kominictví zjednalo v hašení požárů vydávajíc neohroženě svůj život v pohromu — kterážto neohroženost rovná se udatnosti v poli válečném, zprošťují se příslušníci cechu kominického služby při našem vojsku válečném."

Kominíci drželi i požární pohotovosti, mimo jiné např. v Národním divadle. I na Pražském hradě působili kominíci po celá staletí, přičemž příslušný kominík zde měl až do roku 1964 služební byt. Společnou kominicko-hasičskou historii nám připomíná jednotný patron — Sv. Florián a řádná péče o komíny je ukotvena v zákonu o po-žární ochraně.

Vydáním nového živnostenského řádu byl v Praze v roce 1859 úředně zrušen kominický cech. Kominická živnost přišla o veškerá privilegia a byla prohlášena za koncesi. Zrušeny byly vymetací obvody. Proklamovaným důvodem pro rozpuštění cechu byla představa, že se zvýší konkurence, což prý zajistí lepší kvalitu odvedené práce a k tomu ještě za nižší cenu. Výsledek však byl opačný — počet požárů vzrostl a řemeslo upadlo.

Jako reakce na takový vývoj byla v roce 1868 založena Jednota kominických tovaryšů ku vzájemné podpoře. Cílem bylo navázat na cechovní tradice, kominíkům poskytovat odborné vzdělání, technickou a materiální pomoc.

Na rozvoj řemesla měly devastující vliv obě světové války. Navíc —po druhé světové válce byl násilně přerušen i spolkový život. Profesní i občanské spolky byly rozpuštěny. V kominické profesi se díky některým obětavým kolegům i v těchto nepříznivých dobách podařilo alespoň vzděláváním a výměnou zkušeností úroveň řemesla udržovat. Ani v tvorbě národních technických norem jsme za vyspělými evropskými státy nijak nezaostali.

Bezprostředně po politických a společenských změnách v roce 1989 bylo založeno Společenstvo kominíků České republiky, které se krátce po svém vzniku stává řádným a aktivním členem Evropské federace kominických mistrů. V současné době má SK ČR své zástupce v národních i evropských komisích pro tvorbu technických norem, je aktivním autorizovaným profesním živnostenským společenstvem začleněným v Hospodářské komoře ČR, atd.

V roce 1990 byla rovněž obnovena činnost Jednoty kominíků v Praze, jejíž 150. výročí zrodu si nyní připomínáme

 Untitled Document

Slavnostní předání
výučních listů

Sparťanská pětka

Rekvalifikační kurz
FLORISTA

Dendrologická zahrada
v červnu

Mladý zahrádkář

Rostlinolékařství

Debata s Michelem
Rozsypalem

Zahradníci na Moravě

Soutěž
školních časopisů

Zahradníci vysazovali
záhony před muzeem

 

archiv článků