školajarov

ZPRACOVÁNÍ ODPADU

      Dne 22. 4. 2016 navštívili žáci oboru zahradnictví třídy 2AZ, 3DZ, 1NZ a vybraní žáci tříd 1TTZ a 1IKZ čističku odpadních vod v Jesenici, kompostárnu Želivec a bioplynovou stanici Přibyšice.

      Na ČOV se seznámili s mechanickým i biologickým čištěním odpadní vody, na kompostárně Želivec se dozvěděli o dvou druzích zrání kompostu a jeho dalším použití. V bioplynové stanici Přibyšice viděli a „cítili“ zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu, gastro odpadu a surovin již nevhodných ke spotřebě.

      Tato stanice je prvním zařízením na mechanicko-biologickou úprava odpadu v anaerobní variantě v naší republice. Část bioplynu je využívána na vyhřívání fermentačních nádrží a část se mění na elektrickou energii, která je předávaná do běžné sítě.

      Exkurze se žákům líbila a povede je k zamyšlení nad množstvím odpadů, které člověk denně vyprodukuje.

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků