školajarov

EXKURZE NA TÉMA ZPRACOVÁNÍ ODPADU

Dne 6.11.2018 navštívili žáci 2AZ, 2CMP a několik žáků z 1. CZ kompostárnu Želivec, čističku odpadních vod (ČOV) v Benešově a bioplynovou stanici Přibyšice.

Na ČOV v Benešově poznali, čím vším prochází odpadní voda, než se vrátí zpět do vodních toků. Na této čističce dochází k mechanicko-biologickému čištění. Voda se nejprve zbavuje hrubých mechanických nečistot, prochází přes lapáky štěrku, písku a tuků. Biologické čištění probíhá v aktivačních nádržích pomocí mikroorganismů.

V Kompostárně Želivec se dozvěděli, co vše patří a co nepatří do kompostu, o zrání kompostu a jeho dalším použití. Dále nás zaujaly stroje, které rostlinné zbytky a poté kompost zpracovávají.

V bioplynové stanici Přibyšice viděli a „cítili“ zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu, gastro odpadu a surovin již nevhodných ke spotřebě. Tato stanice je prvním zařízením na mechanicko-biologickou úpravu odpadu v anaerobní variantě v naší republice. Část bioplynu je využívána na vyhřívání fermentačních nádrží a část se mění na elektrickou energii, která je předávaná do běžné sítě.

       Exkurze byly velice poučné a zajímavé. Děkujeme EkoDomovu a paní Mgr. Marii Saidlové za organizaci exkurze.

 

 Untitled Document

Slavnostní předání
výučních listů

Sparťanská pětka

Rekvalifikační kurz
FLORISTA

Dendrologická zahrada
v červnu

Mladý zahrádkář

Rostlinolékařství

Debata s Michelem
Rozsypalem

Zahradníci na Moravě

Soutěž
školních časopisů

Zahradníci vysazovali
záhony před muzeem

 

archiv článků