školajarov

5. MEZIŠKOLNÍ KONFERENCE

      V rámci prevence rizikového chování a výchovy ke zdravému životnímu stylu se opět sešli na půdě Střední odborné školy stavební a zahradnické žáci naší školy a Střední průmyslové školy dopravní, a. s. – Moravská, aby zde prezentovali svoje práce na různá témata. Letos se sešlo celkem 12 prezentací a 3 videopříspěvky a celá konference tak trvala více jak dvě hodiny. Žáci třetího ročníku oboru Zahradník zpracovávali své práce v rámci předmětu Marketing obchodu a služeb, pod vedením Ing. Zuzany Švábenské. Měli za úkol představit inovativní výrobek, seznámit nás s fiktivní firmou, personálním zázemím, předpokládaným životním cyklem výrobku, apod. Žáci SPŠ dopravní, a. s. měli příspěvky ze svého oboru – např. soupravy metra, dopravní průzkum, některá témata byla hluboce lidská, např. Válka v Čečensku nebo Nemoc motýlích křídel a všech účastníků se lidsky dotkla.  Účastníci obdrželi osvědčení o účasti, v němž mají potvrzeno nejenom, že zvolené téma zpracovali, ale prezentaci též obhájili před publikem. Z informací našich bývalých žáků víme, že při některých pohovorech, jsou uchazeči o zaměstnání dotazováni, zda měli možnost vystoupit před publikem. Za zorganizování již 5. ročníku děkujeme školní metodičce prevence naší školy Mgr. Daniele Pospíšilové a výchovné poradkyni a školní metodičce prevence SPŠ dopravní Mgr. Jaroslavě Apeltauerové. Těšíme se na další ročník.

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků