školajarov

WORKSHOP KRAV MAGA – SEBEOBRANA ANEB ZÁKLADNÍ PRINCIPY BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ

      V rámci programu prevence kriminality se dne 25. 11. 2015 uskutečnil workshop ve spolupráci s neziskovou organizací FIT4FIGHT ACADEMY, který byl zaměřen na základní principy bezpečného chování.

      Workshop zorganizoval Ing. Ondřej Kabeláč za pomoci kolegy Mgr. Marka Pavelky a na samotném provedení se zasloužili Jiří Drcmánek se svými kolegy Petrou Sixtovou, Michalem Kindlem,  Jaromírem Kučerou a Jaroslavem Doležalem.

      Workshopu se zúčastnili žáci tříd 1IKZ, 2KKZ, 2I, 2MGD a 4MSP. Celá akce byla rozdělena na 2 úseky - teoretickou a praktickou část.

      V teoretické části se žáci seznamovali s preventivním chováním, řešením šikany a v neposlední řadě si vyslechli také pár motivačních příběhů ze života, k řešení případné šikany. Praktická část byla koncipována na seznámení žáků s citlivými body útočníka. Rychlost svých reakcí si žáci vyzkoušeli na zajímavém cvičení ve dvojici. Závěr praktické části byl zaměřen na základní úderovou kombinaci, kterou žáci praktikovali za použití bloků a fyzické zátěže.

      FIT4FIGHT ACADEMY naše škola plánuje spolupráci i v příštím kalendářním roce.

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků