školajarov

DEN PRO ZDRAVÍ OU

      Dne 22. 6. 2016 se v rámci Dne pro zdraví žáci našeho Odborného učiliště vydali na orientační turistický výlet do oblasti Kunratického lesa. Náplní byl nejen soubor činností souvisejících se sportovním vyžitím, ale i naplnění cílů stanovených ve vztahu k environmentálnímu vzdělávání. Spojení sportovních aktivit a zvýšení povědomí o problematice ochrany životního prostřední se ukázalo pro účastníky z řad našich žáků jako nejen zábavné, ale i přínosné. Žáci pracovali v jimi vytvořených týmech, přičemž celkovým vítězem se stalo čistě dívčí družstvo našich zahradnic. Celý program zahrnoval návštěvu zajímavých a pamětních míst – např. zříceniny Nový Hrádek, studánky Žofinka a rybníka Bílá labuť. V lokalitě se také nacházejí chráněné památné stromy, a to Sekvojovec obrovský a Metasekvoje čínská.

      Jelikož vše proběhlo v duchu zdravé soutěživosti a spolupráce, byl Den pro zdraví zakončen společným opékání buřtů u srubu Gizela na veřejném ohništi.

Všem zúčastněným žákům a především vítězným týmům gratulujeme!

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků