školajarov

Otvírání jara

    Dne 20. 3. 2015 se konala soutěž studentů zahradnických škol na podporu floristiky a zahradnictví, kterou organizoval Pavel Hruška ve spolupráci s PVA For Garden v Praze Letňanech. Výrobky žáků zdobily výstavu až do neděle, kde si je všichni mohli prohlédnout.

Byla vyhlášena 3 témata:
•  jarní věnec vypichovaný
•  jarní vázaná kytice z řezaných květin
•  jarní sesazovaná nádoba (cca 30 – 40 cm)

    Žáci znali obsah témat, ale nevěděli, jaký floristický materiál obdrží a tak byla příprava složitější. Naši školu reprezentovala Aneta Míková (žákyně 2. ročníku nástavbového studia), které napomáhal radou Jan Stibor. Aneta svojí tvorbou zaujala a získala cenu designového časopisu Menhouse. Anetě děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v další tvorbě.

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků