školajarov

KONCENTRAČNÍ TÁBOR LETY U PÍSKU

Ve čtvrtek 23. listopadu se žáci tříd 3.CZ, 3.IKZ a část žáků z odborného učiliště vypravili v rámci projektu Výchova k respektu a toleranci na jednodenní exkurzi do místa bývalého koncentračního tábora v Letech u Písku. Tábor Lety byl zprvu trestní pracovní tábor (8. srpna 1940) a později také sběrný tábor během druhé světové války, zřízený na okraji obce Lety, v dnešním okrese Písek. Od 9. března 1942 byli ve sběrném táboře a od srpna 1942 v cikánském táboře v Letech vězněni lidé považovaní protektorátními úřady za Cikány, tedy především čeští Romové. Ti byli drženi za nelidských podmínek a většinou zde nebo později v jiných koncentračních táborech zahynuli.

Ráno jsme vyjížděli připraveným autobusem ze Smíchova směr Lety, společně se zástupci Institutu Terezínské iniciativy. Dopolední část programu jsme strávili v prostorách vepřína v Letech u Písku, kde jsme u památníku romským obětem pracovního tábora položili květinu. Odpolední část programu probíhala v místní Sokolovně, kde jsme měli možnost pohovořit s pamětníky, a po této besedě byli žáci rozděleni do skupin a jejich úkolem bylo vytvořit návrh památníku. Do Prahy jsme se vrátili v odpoledních hodinách.

Děkujeme zástupcům Institutu Terezínské iniciativy, zejména paní Marii Smutné a paní Tereze Štěpkové za organizaci celé akce a Ing. Ivě Hofmanové, Ing. Ondřejovi Kabeláčovi a Ing. Blance Svobodové za pedagogický doprovod.

 

 Untitled Document

Slavnostní předání
výučních listů

Sparťanská pětka

Rekvalifikační kurz
FLORISTA

Dendrologická zahrada
v červnu

Mladý zahrádkář

Rostlinolékařství

Debata s Michelem
Rozsypalem

Zahradníci na Moravě

Soutěž
školních časopisů

Zahradníci vysazovali
záhony před muzeem

 

archiv článků