školajarov

Lipová ratolest 2015

      Ve dnech 22. – 24. 9. 2015 se konala v Plzni soutěž mladých zahradníků v prostoru mezi ulicemi Na Chmelnicích a Nad ZOO u Lochotínského pavilonku, kterou vyhlašuje Svaz zakládání a údržby zeleně. Soutěžilo 10 čtyřčlenných družstev z celé České republiky. Součástí soutěžního úkolu bylo vybudování stezky z mechanicky zpevněného kameniva, položení divoké kamenné dlažby, osazení parkové lavičky, osazení kovového obrubníku, založení vegetačních nosných vrstev pro záhon a kobercový trávník, vysazení vzrostlého listnatého stromu, vysazení vzrostlého listnatého keře, vysazení okrasného záhonu včetně keřů do skupin a založení parkového trávníku pokládkou travních koberců.

      Naše škola se zúčastnila této soutěže poprvé, a tak žáci v sestavě Anna Gahlertová, Jiří Hampl, Josef Chmelík a Daniel Raiman především sbírali cenné zkušenosti. Soutěž byla velice náročná, naše soutěžící družstvo úžasně spolupracovalo a navzájem si pomáhalo. Žáci získali cenné zkušenosti do dalších ročníků soutěže.

      Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků