školajarov

MACHŘI ROKU 2017

Naše škola se ve čtvrtek 14. 9. 2017 na Palackého náměstí zúčastnila soutěžní přehlídky nazvané „Machři roku 2017“.

Jedním z hlavních cílů této celostátní soutěže je setkávání žáků učebních oborů, výměna zkušeností v daných oborech a představení jednotlivých řemesel.

V letošním roce měli možnost se zúčastnit soutěže dva naše vybrané obory vzdělání – truhlář a strojní mechanik. Naši školu reprezentovali za obor strojní mechanik žáci druhého ročníku – Lukáš Hlíza, Jiří Šikola Koudelka za pedagogického doprovodu pana Bc. Petra Veselého. Za obor truhlář žáci – Lukáš Pastorek a Matouš Koudelka za pedagogického doprovodu pana Truhláře Stanislava.

Soutěž truhlářů i strojních mechaniků byla zaměřena na přesnost a preciznost zpracování zadaného výrobku. Nikdo z dvanácti družstev (24 soutěžících) neznal dopředu zadání úkolů. Přes všechnu snahu a přípravu se nám nepodařilo získat přední příčky v soutěži a v obou oborech naši žáci obsadili střed soutěžního pole. Dobře víme, že na tyto soutěže se musíme připravit nejen po profesní stránce, ale i po stránce sebeovládání a tak překonat vzniklou nervozitu.

V rámci celé akce měly zúčastněné školy možnost prezentovat své obory. Naše škola si pro tuto příležitost vybrala obor „sklenář“, který již není vyučován v žádné jiné škole v ČR než u nás. Zde žáci předváděli, jak se sklo řeže do nepravidelných tvarů a vsazuje do rámů. Na stejném stanovišti vyráběli žáci oboru „klempíř“ plechové píšťalky, které jsou v oblibě hlavně u žáků základních škol.

Dalším místem, kde bylo možno vidět žáky naší školy, byl stánek Cechu instalatérů a topenářů (CTI). Ve spolupráci s firmou FV plast, Grundfos, Ptáček a Systherm, jsme prováděli ukázky polyfúzního svařování plastů, seřizování oběhového čerpadla pro topné systémy a nastavení kondenzačního kotle pomocí dálkového ovládání.

Celá akce se vydařila i přes malou nepřízeň počasí a všem účastníkům děkujeme za dobrou reprezentaci školy.

 Untitled Document

Sparťanská pětka

Rekvalifikační kurz
FLORISTA

Dendrologická zahrada
v červnu

Mladý zahrádkář

Rostlinolékařství

Debata s Michelem
Rozsypalem

Zahradníci na Moravě

Soutěž
školních časopisů

Zahradníci vysazovali
záhony před muzeem

Floristická
soutěž ČZS

 

archiv článků