školajarov

MACHŘI ROKU 2018

Letošní ročník soutěže „Machři roku 2018“ se konal ve čtvrtek 13. 9. 2018 v Praze na Letenské pláni.

Jedním z hlavních cílů pořádání této celostátní soutěže je setkávání žáků různých škol, výměna zkušeností v daných oborech a představení jednotlivých řemesel.

V letošním roce měly možnost se zúčastnit soutěže „Machři roku 2018“ tři vybrané obory vzdělání: truhlář, strojní mechanik a elektrikář.

Naší školu reprezentovali za obor strojní mechanik dva žáci druhého ročníku –za pedagogického doprovodu pana Bc. Petra Veselého.

Také za obor truhlář se zúčastnili dva žáci – pod vedením pana Jakuba Kubaty.

Soutěž truhlářů i strojních mechaniků byla zaměřena na přesnost a preciznost zpracování zadaného výrobku. Nikdo ze zúčastněných družstev neznal dopředu zadání úkolů. Přestože se našim žákům podařilo v daném čase vytvořit podle zadání poměrně pěkné výrobky, za které se nemusíme stydět, tak jsme na stupně vítězů nedosáhli.

Školy zároveň měly možnost v rámci celé akce prezentovat své další obory. Naše škola si pro tuto příležitost vybrala obory „sklenář, truhlář, klempíř a zahradník“. Zde žáci předváděli, co všechno se již dokázali v rámci praxe i teorie naučit.

Dalším místem, kde bylo možno vidět žáky naší školy, byl stánek Cechu topenářů a instalatérů (CTI). Ve spolupráci s firmou FV plast, Gienger cenntron, Meibes a Systherm, jsme prováděli ukázky polyfúzního svařování plastů, lisování uhlíkové oceli, montáž závěsného WC, seřizování oběhového čerpadla pro topné systémy a další.

Všem účastníkům děkujeme za velmi dobrou reprezentaci školy.

 Untitled Document

Soutěž
školních časopisů

Zahradníci vysazovali
záhony před muzeem

Floristická
soutěž ČZS

SOŠ Jarov
vítěz Sportovní ligy
středních škol

Sollertia 2019

Stavaři a zahradníci
se v Evropě neztratí

Vodácký kurz

Dobročinný bazar

Primátor otevřel
náš nový most

 

archiv článků