školajarov

21. MATURITNÍ A IMATRIKULAČNÍ PLES ŠKOLY

       V sobotu 6. února 2016 se konal, již tradičně, ve Velkém sále paláce Lucerna, maturitní a imatrikulační ples naší školy. Do studia jsme přivítali žáky prvních ročník tříd 1.AZ, 1.DST, 1.MSA a 1.MSB a zároveň jsme se symbolicky rozloučili s maturanty ze šesti maturitních ročníků – 4.DST, 4.MGZ, 4.MSP, 2.NDZ, 2.NPS a 3.D. Večerem provázel moderátor Petr Vich a hudební produkci zajistil Golden Big Band. Program celého večera byl od začátku do konce nabitý, v úvodu vystoupila Taneční škola ASTRA a hned v závěsu taneční formace SOUL UNITED. Žáci zahradnických oborů, tříd 3.CZ a 2.AZ, si společně se mistrovými odborného výcviku Marií Weigrichtovou a Zuzanou Atanasovou připravili módní přehlídku v květinovém duchu. Další taneční vystoupení patřilo čtveřici YELLOW NAEGA, jejímž členem je i Jan Nguyen ze třídy 2.NPS. Hřebem celého večera bylo vystoupení maturantů ze třídy 4.MSP společně s třídním učitelem Mgr. Markem Pavelkou a Mgr. Pavlem Nohou. Žáci 2.NDZ si připravili hudebně-divadelní vystoupení Ledová maturita. Děkujeme všem účinkujícím za krásná vystoupení, Ing. Karle Šindelářové, Ing. Ivě Hofmanové, paní Lucii Zellerové a Lukáši Spálenskému za překrásnou květinovou výzdobu sálu a společnostem EXPRESKA, CRAZY BUBBLES a panu Leonu Norrisovi a za sponzorské dary, které se staly součástí tomboly. Velký dík patří i zástupcům maturitního a imatrikulačního výboru, kteří se podíleli na přípravě celého plesu, konkrétně ve složení – Michala Jínová, Věra Konderlová, Jan Šťovíček, Veronika Jirasová, Nikola Dolenská, Christ Nwogu, František Janalík, Daniela Holcmanová a Lucie Sovová. Maturantům přejeme úspěšné složení maturitní zkoušky a žákům prvních ročníků mnoho zážitků a studijních úspěchů na naší škole.

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků