školajarov

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI

Dne 18. 4. 2017 bylo v prostorách odborných dílen naší školy slavnostně podepsáno MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI A VZÁJEMNÉ PODPOŘE při přípravě žáků základních škol na budoucí povolání v oborech vzdělání s polytechnickým zaměřením v hlavním městě Praze (číslo INO/61/01/008474/2017). Za hl. m. Prahu podepsala memorandum Ing. Mgr. Irena Ropková, radní hl. m. Prahy pro oblast školství a evropských fondů a za Hospodářskou komoru hlavního města Prahy pak p. Roman Pommer, předseda představenstva Hospodářské komory hlavního města Prahy. Memorandum bylo schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 684 ze dne 28. 3. 2017 a jeho cílem je mimo jiné v návaznosti na podnikatelské prostředí navrhnout, vytvořit a ověřit podobu výukových jednotek pro elementární seznámení žáků základních škol s technickými profesemi a obory vzdělání s polytechnickým zaměřením primárně v rámci takzvaných „Hnízd odbornosti a techniky“, které realizuje HMP, dále kampaně v podobě řemeslných kroužků „Kdo umí, ten umí“, realizované HKP. Záměr navazuje na v naší škole již dříve zahájený unikátní pilotní projekt polytechnické výuku pro žáky základních škol z Prahy 9. V rámci tohoto projektu, který je pod patronací Hospodářské komory hl. m. Prahy a Městské části Praha 9 zajišťuje naše škola praktické vyučování v osmi stavebních a zahradnických oborech pro zhruba 200 žáků ZŠ. Výuka probíhá v prostorách naší školy pod vedením našich učitelů odborného výcviku a za asistence našich žáků konkrétních učebních oborů. Obdobná spolupráce bude v příštím školním roce navázána i se základními školami z Prahy 3. Skutečnost, že si představitelé hl. m. Prahy a Hospodářské komory hl. m. Prahy zvolili k podpisu Memoranda o spolupráci právě naší školu, svědčí o tom, že uvedené aktivity naší školy jsou sledovány s uznáním.

 

 Untitled Document

Slavnostní předání
výučních listů

Sparťanská pětka

Rekvalifikační kurz
FLORISTA

Dendrologická zahrada
v červnu

Mladý zahrádkář

Rostlinolékařství

Debata s Michelem
Rozsypalem

Zahradníci na Moravě

Soutěž
školních časopisů

Zahradníci vysazovali
záhony před muzeem

 

archiv článků