školajarov

Mikroskopická stavba dřeva na Fakultě lesnické a dřevařské

    Dne 5. 5. 2015 byli žáci třídy 1NDS v rámci výuky mikroskopické stavby dřeva na laboratorním cvičení na Katedře základního zpracování dřeva - Fakulty lesnické a dřevařské – ČZU v Praze.

    Laboratorní cvičení proběhlo v nové budově Fakulty lesnické a dřevařské pod vedením pana Doc. Zeidlera. Každý žák měl za úkol mikroskopovat preparáty českých dřevin na moderních školních binokulárních mikroskopech. Každý ze tří pozorovaných preparátů zakreslovali do formulářů. Žáci absolvovali krátkou přednášku o určování vzorků dřeva z mikroskopických vzorků, v rámci cvičení se podívali do zkušebny, kde byli seznámeni s moderními stroji pro zkoušení vzorků dřeva a čtyřosým laserem určeným pro gravírování a vypalování do dřeva.

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků