školajarov

PRIMÁTOR OTEVŘEL NÁŠ NOVÝ MOST

Dne 21. 5. 2019 v odpoledních hodinách otevřel slavnostně primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib náš nový most ve Školní botanické zahradě, Pod Táborem 17.

Botanická zahrada vznikla z původního historického parku založeného v roce 1920 tehdejším významným zahradním architektem Františkem Thomaeyrem. Most vede přes slepé rameno zdejšího rybníka a byl postaven na základech původního 100 let starého mostu. Na jeho výstavbě se podíleli výhradně žáci – učni naší školy, kteří studují učební obory tesař, zámečník a zedník.

Hlavním použitým stavebním materiálem je smrkové a jedlové dřevo z českých lesů a pochopitelně ocelová nosná konstrukce. „ Celá dřevěná část mostu byla sestavena podle starých technik tesařského řemesla“ , řekl vedoucí učitel odborného výcviku tesařů Radek Andrlík. Zábradlí je tvořeno ze sloupků, podélníků, madla a výplňových křížů navzájem spojených pomocí čepů a dlabů. Při výstavbě nového mostu bylo postupováno konstrukčně i esteticky podle dostupných dobových informací a fotografií. Před vlastním slavnostním přestřižením pásky byla provedena statická zatěžovací zkouška dvěma zahradními kolečky plně naloženými zeminou. Most ve zkoušce bez vady obstál, a mohl být tedy slavnostně předán do užívání návštěvníkům botanické zahrady. „ Věřím, že naši předkové by se za práci našich současných žáků v žádném případě nestyděli“ , řekl Miloslav Janeček, ředitel školy.

Také pražský primátor se velice pochvalně vyjádřil o práci žáků: „Je úžasné, že celý most byl postaven za přibližně dva měsíce. Z pracovitosti a šikovnosti žáků této školy, by si měli vzít příklad mnozí zaměstnanci renomovaných stavebních firem.“

 

 Untitled Document

Soutěž
školních časopisů

Zahradníci vysazovali
záhony před muzeem

Floristická
soutěž ČZS

SOŠ Jarov
vítěz Sportovní ligy
středních škol

Sollertia 2019

Stavaři a zahradníci
se v Evropě neztratí

Vodácký kurz

Dobročinný bazar

Primátor otevřel
náš nový most

 

archiv článků