školajarov

 

 

 

 

škola Jarov
MĚSÍC S MĚSTSKOU POLICIÍ

leden 2016

Městská policie hl. m. Prahy, Útvar prevence
SKUPINA SOCIÁLNĚPATOLOGICKÝCH JEVŮ
Metodické programy pro střední školy a odborná učiliště

       V rámci Komplexního programu primární prevence proběhl na naší škole již tradičně, soubor 75 jednohodinových přednášek pro všech 51 tříd. Podoba a struktura programů je výsledkem zkušeností a mnohaleté praxe příslušníků Městské policie. Obsahuje stěžejní programy, které jsou potřebné pro zodpovědně prováděnou prevenci sociálně patologických jevů a kvalitní rozvoj občanskoprávní společnosti.
       S Útvarem prevence hl. m. Prahy spolupracujeme dlouhodobě. Každý rok, v průběhu jednoho měsíce, do všech tříd a všech ročníků, je zařazena přednáška podle nabízeného programu. Jednotlivá témata na sebe logicky navazují. Lektoři přicházejí do školy ve stejnokrojích MP a žáci mají možnost, mimo kvalitního obsahu přednášek, poznat příslušníky MP i hluboce lidsky. Vedou tak s nimi diskuzi odbornou i osobní. Často se na ně obracejí se soukromými dotazy i o přestávkách.

Základní program

1. r

Listina základních práv a svobod

2. r

Šikana, lobbing, bossing

3. r

Kriminalita mladistvých

4. r

Právní vědomí I

NS

Právní vědomí II


Rozšířený program

 

Právní aspekty dopravní nehody

 

Oběť a svědek

 

Bezpečnost žen a dívek v Praze

 

Sebeobrana z pohledu zákona

 

 

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků