školajarov

CECH KOMINÍKŮ Z MÜHLBACHU

      Ve dnech 8. - 9. dubna u nás uspořádali své zasedání členové představenstva Cechu kominíků Horního Falcka (Kaminkehrer Innung Oberpfalz) se sídlem v Mühlbachu. Právě se vzdělávacím centrem pro kominíku v Mühlbachu má naše škola již několik let uzavřeno partnerství, naši žáci každoročně tuto školu navštěvují.

      Po krátkém neformálním přijetí u ředitele školy si hosté prohlédli areál našich dílen, které je doslova fascinovaly svou rozlohou, materiálním vybavením i šíří vyučovaných oborů. Poté se pánové odebrali do ústraní zasedací místnosti, kde jednali až do večerních hodin. Po skončení jednání již věnovali svůj čas prohlídce krás Prahy.

      Na základě dlouholetého partnerství jim naše škola poskytla ubytování a koordinaci zasedání. Smlouva o vzájemné spolupráci a výměně byla podepsána v Mühlbachu na podzim 2011 a od té doby jezdí každoročně vždy na jaře na poznávací pobyt do tohoto jihoněmeckého městečka naši nejlepší žáci oboru „kominík“.

      Před odjezdem pak osobně pozval předseda cechu ředitele naší školy k návštěvě Mühlbachu, kde v neděli 1. května proběhne oficiální slavnost u příležitosti 110. výročí založení Cechu kominíků Horního Falcka, při níž bude zároveň pokřtěna nová zástava cechu. Věříme, že právě tyto akce pomáhají k udržení dobrých vztahů se zahraničními partnery školy.

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků