školajarov

5. ROČNÍK MEZIŠKOLNÍ KONFERENCE „MŮŽU TI POMOCT?“

      Dne 12. 11. 2015 se žáci tříd 1MSB a 1IKZ, pod vedením paní PaedDr. Kristiny Novákové a za doprovodu Ing. Ondřeje Kabeláče zúčastnili 5. kola Meziškolní konference pro středočeskou mládež v rámci projektu „Můžu Ti pomoct?“, který je pod záštitou Dialog Jessenius. Konference se konala v lukrativních prostorech Mramorového sálu České spořitelny.

      V rámci konference žáci třídy 1MSB oboru sportovní mamagement Adam Bouguetouta, David Horálek, Samuel Lebl, Martina Adámková, Veronika Jirasová přednesli své příspěvky nabízející pohled současných středoškoláků na aktuální téma. Naši žáci si vybrali téma SPORT VERSUS ŠKOLNÍ PROSPĚCH.

      Vyzkoušeli si prezentaci před plným sálem a aktivně se zapojili do diskuse s ostatními. Jejich výkon, kde žáci využili týmového ducha a smysl pro spolupráci, by se dal přirovnat k čistému gólu na branku a byl také náležitě odměněn velkým aplausem.

 

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků