školajarov

 

 

 

 

škola Jarov

MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ 2016

      O víkendu od 17. – 19. června hostila naše škola národní kolo soutěže „Mladý zahrádkář 2016“. Ačkoli se jedná již o 29. ročník, Praha ji hostila poprvé a my doufáme, že se staneme hostiteli i v příštím roce, kdy se bude konat jubilejní, již 30. ročník, této soutěže. Celá soutěž je tříkolová, první kolo pořádají ZO Českého zahrádkářského svazu nebo základní školy, 2. kolo organizují příslušná Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu a do „velkého pražského finále“ se probojovalo 36 soutěžících kategorie „A“ – mladší žáci (4. – 6. třída ZŠ), 36 soutěžících kategorie „B“ – starší žáci (7. – 9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) a nově, poprvé, se této soutěže mohli zúčastnit i středoškoláci kategorie „S“, kterých bylo 13. Všichni soutěžící přijeli do Prahy již v pátek, v budově naší školy proběhla registrace a poté se již soutěžící ubytovali na našem domově mládeže, zbývající členové potom na vysokoškolských kolejích na Chodově. Slavnostní zahájení proběhlo v Městské knihovně v Praze na Mariánském náměstí, za přítomnosti předsedy Českého zahrádkářského svazu pana Stanislava Kozlíka, zástupců Ministerstva životního prostředí a Magistrátu hl. města Prahy a ředitele naší školy, Mgr. Miloslava Janečka. Soutěžící mohli zhlédnout film Mauglí – kniha džunglí ve formátu 3D. Po sobotní snídani a slavnostním zahájení ve velkém sále školy již nebránilo nic tomu, aby začalo celé soutěžní klání. Žáci kategorie „A“ a „B“ napsali vědomostní testy přímo ve velkém sále školy, středoškoláci se přesunuli do budovy školy teorie a testy psali samostatně. Každý testový sešit obsahoval 40 otázek, s možnostmi a), b) a c). V budově školy teorie probíhaly i „poznávačky“, které připravovali zaměstnanci odloučeného pracoviště Zahrada, celkem se jednalo o 40 položek, mezi nimiž byly polní plodiny, osivo, okrasné stromy a keře a jiné rostliny. Po společném obědě se žáci přesunuli do naší Botanické zahrady v Malešicích, kde je čekala dvouhodinová komentovaná prohlídka s průvodci a členové komise se pilně věnovali hodnocení všech soutěžních testů. Po večeři následovalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen a diplomů z rukou předsedy komise hospodářsko-finanční ČZS, doc. Josefa Ernesta a Mgr. Vlasty Ambrožové, předsedkyně komise pro práci s mládeží, která měla organizaci celé soutěže na starosti. V kategorii „A“ (mladší žáci) zvítězila Vendula Veselková z Frýdku-Místku, v kategorii „B“ (starší žáci) zvítězila Vendula Horáková z Nového Jičína a první místo v kategorii „S“ si odnesl Václav Hron ze Střední zemědělské školy v Rakovníku. Po vyhlášení výsledků soutěže se již někteří účastníci vydali domů, zbývající účastníci se na někdy velmi dlouhou cestu (Šumperk, Kroměříž, České Budějovice, Prostějov, Karviná, Uherské Hradiště aj.) vydali až po nedělní snídani. Velký dík za pomoc při organizaci celé akce patří především Ing. Zuzaně Švábenské, Ing. Ivě Hofmanové a Ing. Naděždě Fúskové – za zajištění průběhu akce, panu Tomáši Kulhavému – za přípravnou fázi, Ing. Lubici Vogalové, panu Jaroslavu Čubovi (příprava poznávaček a komentované prohlídky po botanické zahradě pro soutěžící), zaměstnankyním odloučeného pracoviště praxe zahrada (komentové prohlídky po botanické zahradě pro soutěžící), dále Mgr. Milanu Veranovi za organizaci ubytování a Ing. Bc. Davidu Fresarovi za technickou podporu na velkém sále školy. Bylo nám ctí hostit tak úžasnou akci, jakou soutěž Mladý zahrádkář je a děkujeme za perfektní organizaci ze strany všech zástupců z Českého zahrádkářského svazu, kteří celou soutěž připravují.

 

 

  Video z akce

 Untitled Document

Studentské volby

Květinový jarmark
ve Ctěnicích

Výročí v Mühlbachu

Naši stavaři
opět ve Španělsku

Projekt OPEN RACE

Dendrologická zahrada

Sollertia 2019
Podlaháři

Královská a
Valdštejnská zahrada

Pražský přebor
v atletice ČSMPS

Dne Země 2019

 

archiv článků