školajarov

 

 

 

 

škola Jarov
MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ 2017

Od pátku 16. června do neděle 18. června 2017 hostila naše škola národní kolo soutěže „Mladý zahrádkář 2017“, v tomto roce již podruhé. Celá akce probíhala pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ministra zemědělství, pana Mariana Jurečky a radní Magistrátu hl. města Prahy, paní Ireny Ropkové. Tento ročník byl výjimečný nejen tím, že byl jubilejní třicátý, ale navíc v tomto roce slaví Český zahrádkářský svaz, který soutěž pořádá, 60. let od vzniku organizace (1957 – 2017). Poprvé, za celou historii soutěže, přijeli i zahraniční soutěžící a hosté ze Slovenska (konkrétně z Detvy, Malacek a Nového Mesta nad Váhom, Bratislavy a Piešťan). Celá soutěž je tříkolová, první kolo pořádají ZO Českého zahrádkářského svazu nebo základní školy, 2. kolo organizují příslušná Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu a do „velkého pražského finále“ se probojovalo 39 soutěžících kategorie „A“ – mladší žáci (4. – 6. třída ZŠ), 43 soutěžících kategorie „B“ – starší žáci (7. – 9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) a 11 středoškoláků kategorie „C“ - junioři. Všichni soutěžící přijeli do Prahy již v pátek, v budově naší školy proběhla registrace a poté se již soutěžící ubytovali na našem domově mládeže, zbývající členové potom na Domově mládeže, SPŠ Na Třebešíně. Slavnostní zahájení proběhlo v Městské knihovně v Praze na Mariánském náměstí, za přítomnosti předsedy Českého zahrádkářského svazu pana Stanislava Kozlíka, pana Juraje Korčeka, tajemníka Slovenského zväzu zahrádkarov, zástupců Ministerstva životního prostředí a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Soutěžící s doprovody se poté rozdělili do několika skupin a absolvovali zhruba dvouhodinovou prohlídku Prahy s profesionálními průvodci, která končila v přístavišti Na Františku, kde je již čekal výletní parník. Po sobotní snídani a slavnostním zahájení ve velkém sále školy již nebránilo nic tomu, aby začalo celé soutěžní klání. Žáci kategorie „A“ a „B“ napsali vědomostní testy přímo ve velkém sále školy, středoškoláci se přesunuli do budovy školy teorie a testy psali samostatně. Každý testový sešit obsahoval 40 otázek, s možnostmi a), b), c) a d). V budově školy teorie probíhaly i poznávačky, které připravovaly Ing. Lubica Vogalová a paní Miloslava Dvořáková, zaměstnankyně odloučeného pracoviště Zahrada, celkem se jednalo o 40 položek, mezi nimiž byly polní plodiny, osivo, okrasné stromy a keře a jiné rostliny. Vzhledem k účasti Slovenské republiky, musely být testy i poznávačka připraveny dvojjazyčně v českém a slovenském jazyce. Po společném obědě se žáci přesunuli do naší Botanické zahrady v Malešicích, kde je čekala více než dvouhodinová komentovaná prohlídka se zástupcem ředitele pro odloučené pracoviště Zahrada, panem Jaroslavem Čubou a paní Evou Chalupovou a členové komise se pilně věnovali hodnocení všech soutěžních testů. Po večeři následovalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen a diplomů z rukou předsedy Českého zahrádkářského svazu, pana Stanislava Kozlíka, pana Juraje Korčeka, tajemníka Slovenského zväzu zahrádkarov a Mgr. Vlasty Ambrožové, předsedkyně komise pro práci s mládeží, která měla organizaci celé soutěže na starosti. V kategorii „A“ (mladší žáci) zvítězila Zuzana Turková z Nového Jičína, v kategorii „B“ (starší žáci) zvítězil Tomáš Pražák z Náchoda a první místo v kategorii „C“ si odnesl Václav Hron ze Střední zemědělské školy v Rakovníku, který obhájil titul z minulého roku. Po vyhlášení výsledků soutěže se již někteří účastníci vydali domů, zbývající účastníci se na někdy velmi dlouhou cestu (Hodonín, Břeclav, Kroměříž, České Budějovice, Prostějov, Uherské Hradiště a samozřejmě Slovenská republika) vydali až po nedělní snídani. Velký dík za pomoc při organizaci celé akce patří Ing. Ivě Hofmanové a Ing. Naděždě Fúskové, žákyním třídy 2.CZ – Lucii Svobodové, Zitě Janderové a žákům třídy 2.IKZ – Václavovi Dědkovi a Jiřímu Lustikovi – za zajištění průběhu akce, Ing. Lubici Vogalové a paní Miloslavě Dvořákové za přípravu poznávaček, panu Jaroslavovi Čubovi a paní Evě Chalupové za komentovanou prohlídku po botanické zahradě pro soutěžící a jejich doprovody a za přípravu cen do této soutěže, dále Mgr. Milanu Veranovi za organizaci ubytování, panu Křivánkovi za technickou podporu na velkém sále školy, panu Tomášovi Kulhavému a Haně Malíkové za přípravnou fázi ve škole teorie a především Ing. Zuzaně Švábenské, která přípravu celé akce za naši školu zastřešovala. Bylo nám ctí opět hostit tak úžasnou akci, jakou soutěž Mladý zahrádkář je a děkujeme za perfektní organizaci ze strany všech zástupců z Českého zahrádkářského svazu, kteří celou soutěž připravují.

 

 Untitled Document

Slavnostní předání
výučních listů

Sparťanská pětka

Rekvalifikační kurz
FLORISTA

Dendrologická zahrada
v červnu

Mladý zahrádkář

Rostlinolékařství

Debata s Michelem
Rozsypalem

Zahradníci na Moravě

Soutěž
školních časopisů

Zahradníci vysazovali
záhony před muzeem

 

archiv článků