školajarov

Projekt „ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ DO ŠKOL“

Ve čtvrtek 8. června proběhlo na Ministerstvu zemědělství slavnostní vyhodnocení projektu „Rostlinolékařství do škol“ a vyhodnocení nejlepších prací účastníků literární soutěže „Rostlinolékařská profese – obor budoucnosti“

Do projektu se zapojilo více tříd z naší školy, z celé republiky celkem 25 škol. Na všech školách se konaly přednášky spojené s besedami a studenti byli seznámeni s podmínkami soutěže. Z naší školy poslali do soutěže eseje na téma – Můj pohled na rostlinolékařství - žáci třídy 2.AZ - David Ineman, Michala Jínová a Denisa Mäsiariková. Celé vyhodnocení probíhalo ve velkém sále, k přítomným promluvil v předtočeném příspěvku i sám ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka, který také sám vystudoval obor rostlinolékařství na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Poté k přítomným studentům a pedagogům promluvili přítomní zástupci České společnosti rostlinolékařské a po představení všech studentů a jejich pedagogů byli vyhlášeni vítězové soutěže. Náš žák David Ineman získal ve své kategorii krásné druhé místo a jemu i oběma děvčatům Michale Jínové a Denise Mäsiarikové patří náš velký dík za vzornou reprezentaci naší školy. Zároveň děkujeme Ing. Naděždě Fúskové za organizaci celé akce u nás ve škole.

 

 Untitled Document

Slavnostní předání
výučních listů

Sparťanská pětka

Rekvalifikační kurz
FLORISTA

Dendrologická zahrada
v červnu

Mladý zahrádkář

Rostlinolékařství

Debata s Michelem
Rozsypalem

Zahradníci na Moravě

Soutěž
školních časopisů

Zahradníci vysazovali
záhony před muzeem

 

archiv článků